Kiinteistökehityspalvelut

NordPoint Group Oy toimii valtakunnallisesti kiinteistökehittäjä rakennuttaen oman ja yhteistyökumppaneidensa taseen kautta kiinteistökehityskohteita eri sektoreilla koko Suomen alueella sekä emoyhtiömme kautta Baltiassa ja Pietarin talousalueella Venäjällä. NPG Oy:n ensisijainen kohderyhmä on kauppa- ja liikepaikat eri kaupan ketjujen tilatarpeita ajatellen, kauppakeskukset, Retail Park -tyyppiset Kodin Keskus -hankkeet, Kauppapuistot ja muut liiketilat, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilat sekä suuremmissa maakuntakaupungeissa asunto- ja toimistokokonaisuudet sekä sote -sektorin hankkeet, joiden kehittämiseen NPG Oy myös panostaa lähivuosien aikana. NPG Oy on myös erikoistuneet hotelleiden uudisrakentamiseen ja saneeraushankkeisiin.

Oma organisaatiomme toimii kiinteistöliiketoiminnassa yhteistyössä eri keskeisten konsulttien ja toimitilavälittäjien sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten rakennusliikkeiden kanssa hankekohtaisesti. Teemme myös läheistä yhteistyötä keskeisten koti- ja ulkomaisten toimitiloihin sijoittavien tahojen kanssa. Hankekohtaisesti yhteistyökumppaneitamme ovat myös koti- ja ulkomaiset kaupan ketjut, maakunnalliset ja paikalliset sijoittajat sekä muut vastaavat toimijat. Palvelemme toimitiloja tarvitsevia yrityksiä, yhteisöjä, kaupunkeja sekä kuntia.

NPG Oy:n lähtökohtamme on hankkia tontti tai kehitettävä kiinteistö, tehdä siitä hankesuunnitelma, hankkia kohteelle käyttäjä tai käyttäjät, kilpailuttaa rakentaminen sekä myydä kohde käyttäjälle, rakentajalle tai sijoittajalle. Yksinkertaisesti ilmaistuna NPG Oy toimii valtakunnallisesti riippumattomana kiinteistökehittäjänä eli developperina.
Konsernimme on oikea yhteistyökumppani, kun tarvitsette kilpailukykyiset toimitilat uudiskohteena tai vanhasta kiinteistöstä kehitettynä vuokralle tai omaan taseeseenne toteutettuna. Jos olette kaupan ketjun, huolinta-, kuljetus-,  logistiikka- tai tuotantoyrityksen edustaja, hankimme, kehitämme, myymme ja/tai vuokraamme teille tarpeenne mukaiset liike-, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilat kilpailukykyiseen ja kannattavaan hintaan. Asunto-, hotelli- ja toimistohankkeissa sekä sote -sektorilla tarjoamme myös kilpailukykyisiä tilavaihtoehtoja! Huolehdimme myös uusien tilojen rakentamisen yhteydessä vanhojen toimitilojenne myynnistä tai jälleen vuokrauksesta, voimme myös ostaa vanhan kiinteistönne oman konsernimme tai yhteistyökumppaneidemme taseeseen. Varmistamme myös, että kaikki vaatimustasonne ja tarpeenne hankkeessa huomioidaan.

 

Kauttamme kaikki toimitilajärjestelyt valtakunnallisesti. Tarvitsettepa millaista toimitilaa tahansa, teemme teille edullisen tarjouksen uusista rakennettavista toimitiloista joko yrityksenne omaan taseeseenne rakennettuna tai kilpailukykyisellä vuokrahinnalla.

Perehdymme yksilöllisesti asiakkaamme tarpeisiin ja toteutamme toimitilatarpeenne

Henkilöstömme ja verkostossa kanssamme toimivien yhteistyötahojemme pitkä 25-30 vuoden kokemus ja koko Suomen kiinteistökannan ja kiinteistömarkkinan tuntemus takaa kannaltanne toivomanne lopputuloksen! Avainhenkilömme ovat viimevuosina olleet mukana useiden keskeisten kaupan ketjujen verkoston kehittämisessä ja rakentamisessa sekä eri kauppa- ja liikepaikkojen, Kodin Keskusten sekä logistiikka-, tuotanto- ja varastotilojen sekä asuntokohteiden kiinteistökehityshankkeissa. Vuosien 1999-2017 toteutettujen rakennushankkeiden arvo oli runsaat 900 miljoonaa euroa ja toteutettujen hankkeiden pinta-ala oli noin 825.000 m2.