Kiinteistökonsultointipalvelut

Kiinteistökonsultointimme palvelee teitä liike-, logistiikka-, tuotanto-, toimisto- ja varastokiinteistöjen vuokrauskonsultoinnissa ja myyntikonsultoinnissa koko Suomen alueella. Hoidamme myös kaavoitettujen asunto- ja liikerakentamiseen tarkoitettujen tonttialueiden myynnin konsultointia sekä kehitettävien kaavaprojektien konsultointia erilaisten maa-alueiden ja rakennusten osalta.

Myyntikohteissa hinnanmääritys sekä vuokrauskohteissa vuokratason määritys kuuluvat peruspalveluumme. Lisäksi hoidamme esittelyt, esitemateriaalin laadinnan, tarvittavan ilmoittelun ja muun markkinoinnin sekä kauppakirjojen tai vuokrasopimusten laadinnan. Kiinteistökonsultointimme kattaa kaiken, mitä kiinteistön tai muun toimitilan myynnissä/vuokrauksessa tarvitsette.

Kiinteistöarvioinneissa alaan erityisesti perehtynyt yhteistyöyrityksemme tarjoaa palveluitaan niin asuntokohteiden, kuin erilaisten vaativienkin toimitilojen sekä maa-alueiden käyvän markkina-arvon määrittämiseksi. Teemme myös tarvittaessa erilaisen kiinteistöomaisuuden arvon ja vuokratason määritykset, kohde- ja portfolioanalyysit, kassavirtaennusteet sekä kannattavuuslaskenta- ja investointianalyysit.

  

Konsernimme yritykset palvelevat myös kiinteistökehityksessä sekä arkkitehtisuunnittelussa ja kaavoituksessa erillisten maankäytön ja rakentamisen asiantuntijapalveluihin erikoistuneiden yhteistyöyritystemme kautta. Kauppa- ja liikepaikkakonsultointi sekä kauppakeskuskonsultointi koko maan alueella on henkilökuntamme vahvuus ja henkilökuntamme onkin konsultoinut toimitiloja lähes kaikille keskeisille kaupan ketjuille Suomessa. Lisäksi henkilökuntamme on ollut toteuttamassa yhteistyötahojemme kanssa useita alueellisesti merkittäviä kauppakeskuksia, kodin keskuksia, retail park/kauppapuisto  -hankkeita ja erilaisia muita kauppa- ja liikerakennushankkeita sekä hotelliprojekteja eri puolilla Suomea. Vastaavia hankkeita meillä on toteutumassa tälläkin hetkellä eri yhteistyökumppaneidemme kanssa useita.

Logistiikka-alan yritykset, huolinta- ja kuljetusliikkeet sekä teollisuusyritykset ovat myös aktiivisen toimitilakonsultointimme kohteita. Olemme olleet ja olemme mukana kehittämässä useita merkittäviä logistiikkahankkeita eri puolilla Suomea, joista suurimmat yksittäiset ovat olleet n. 75.000 m2:n kokoluokassa.
Palvelemme myös sijoittajakaupoissa. Meillä on suorat kontaktit lähes 100 eri ulkomaiseen ja kaikkiin keskeisiin kotimaisiin sijoittajatahoihin. Teemme myös aktiivista yhteistyötä kahden Suomeen sijoittavan ulkomaisen kiinteistörahaston kanssa. Kun haluatte myydä yksittäiskohteen tai suuremman portfolion, hoidamme konsulttinanne myyntikohteidenne kilpailuttamisen ja takaamme teille parhaan mahdollisen myyntituloksen.
Olettepa ostamassa, myymässä tai vuokraamassa kiinteistöä/toimitilaa, NordPoint Group Oy:n organisaatio yhteistyöverkostoineen palvelee Teitä valtakunnallisesti kaikissa näissä tarpeissanne ja etsii teille tarvitsemanne tilat tai konsultoi myynnin/vuokrauksen teille tarpeettomien tilojen osalta kokonaisvaltaisesti kaikkialla Suomessa!