Ettevõttetehingud

Meie ettevõttetehingute osakond tegeleb ettevõtete tehingutega, ärijuhtimiskonsultatsioonide ning erinevate ettevõtete kapitalipaigutuste ja tegevuskorraldusega. Oleme sõltumatu siseriiklik ettevõtluskonsultant ning tegutseme koostöös mitmete Soome ja välismaiste kapitalipaigutajatega, kes tegelevad väikeste ja keskmise suurusega eri tegevusvaldkondade ettevõtete ostmise ja aktiivse arendamisega. Tegutseme tihedas koostöös müüdavate või ümberkorraldatavate ning investeeritavate ettevõtete juhtkonnaga. Nii loome püsiva ja pikaajalise, arengut toetava lisaväärtuse koostöös investorite ja rahastajatega. Meie kaudu saate kontakti ka Soome erainvestoritest koosnevale kapitalivõrgustikule, mille koosseis sõltub ettevõtte suurusest ja valdkonnast või ümberkorralduse ulatusest.

Konsulteerime oma kliente kõigis ettevõtlustehingutes ja ümberkorraldustes erinevate alamvaldkondade teemades, nt ettevõtte hinna määramises ja suhtluses ametkondadega. Korraldame nõuetele vastavuse tagamisega (due diligence) seotud tegevused. Koostame põhjaliku kokkuvõtte müügi- või ostuobjektidest. Materjalid katavad kõik vajaminevad aspektid, mis on hoolikalt ettevalmistatud ettevõttetehingu või ülevõtmise otsustamisel vältimatud.

Meie koostöövõrgustikust leiate alati mh ettevõttetehingutele ja maksualale spetsialiseerunud juristid ja hulga majanduse, maksuvaldkonna, raamatupidamise ja auditeerimise spetsialiste.

Meie teenusteks on, nagu eespool mainitud, kõik ettevõtlustehingud, ostjate ja müüjate nõustamine, erinevad analüüsid, hindade ja objektide hindamine, rahastus- ja maksunõustamine, ettevõtlustegevuse arendamine ja planeerimine, lepingute koostamine ja loomulikult kogu ettevõttetehingu ja ümberkorraldamise teostamine vastavalt turunduslubadusele.

Meie personal koosneb oma ala asjatundjatest, kellel on enamjaolt kõrgharidus ning kõigil ka ohtralt kogemusi ettevõtte juhtimise ja/või ettevõtluse vallas. Tänu laialdastele kogemustele ja väljaõppele on meie töötajad võimelised lahendama kõikvõimalikud ettevõttetehinguga kaasnevad probleemid ning koostöövõrgustik aitab meeskonda oma panusega. Meie põhiline tugev külg ongi eri valdkondade asjatundjatest moodustatud koostöövõrgustik.

Pakume üle kogu Soome sõltumatut korporatiivse finantsvaldkonna alast nõustamist. Meie sõltumatu rahastus tagab teile objektiivse nõustamise kõigis ettevõtlusteemades.